Tilbage

Ballesparken, Erritsø

Ballesparken omfatter en lukket bebyggelse øst for Kystvejen og nord for Ballesvej Ballesparken ligger på kanten af skråningen ud til et stort fællesareal placeret i et naturbeskyttet område. Bygningerne er insdasset på grunden med respekt for de naturlige terrænkuernver og en stor del af to plans boligerne, er placeret så de vil opnå vandudsigt.

Bebyggelsen ligger i en samlet kæde der skærmer mod udefra kommende støj, herved opnået et intimt og stemningsfyldt fælles gårdrum.

Mod nord i læ motorvejens støj ligger en gruppe etplans huse, disse huse ligger på den høje kote ud til naturbeskyttelsesområdet.

Boligerne er fordelt på forskellige typer og størrelser af enheder. Hele bebyggelsen består af i alt 51 tæt/lave boliger.

Byggeriets data:

 • Adresse:
  Ballesvej, Eritsø
 • Matrikulært areal:
  26.000m²
 • Bygningsarealer:
  51 boliger på i alt 4.605m²
 • Bebyggelsesprocent:
  19%
 • Skure:
  51 skure a 4m² 1 skur a 8m² (vicevært) 212 m²