Tilbage

Navervej 18, 7451 Sunds

Tilbygningen til Sunds Møbler ligger syd for de eksisterende bygninger og kobler sig på den eksisterende facade med en overhøjde på ca. 150 cm. Overhøjden giver mulighed for en række vinduer som giver et godt sidelys.

For at booste forbipaserendes interesse og indkik i forretningen placeres store facadevinduer ud mod Sundsvej.

I væggen mellem eksisterende og nyt, placeres store åbninger som er skal sørge for et naturligt sammenhæng og kundeflow gennem forretningen.