Tilbage

Birkeknuden, Ikast

Birkeknuden omfatter en bebyggelse på omkring 40 boliger, beliggende i den sydvestlige del af Ikast by. Bygningerne er insdasset på grunden med respekt for de planmessige forhold og selve udstyknings form sammen holdt med at alle boliger skal indpadses så alle enheder opnår solrig aftenterasse. Alle huse har indgang fra nordsiden. Hver bolig har egen parkeringspladser og skur i umidelbar nærhed. Bebyggelsen består af 12 - 14 tæt/lave huse med mellem 2 og 4 boliger i hver. Vejforløbet er udfomet som en sløjfe hvor vendepladsen er naturlig indpasset. Affaldshåntering sker via nedgravede containere placeret i klynger langs vejforløbet. Der er i bebyggelsen indpasset 3 naturlige fællesopholdssteder.

Byggeriets data: