Tilbage

Engvangen, Ringe

Engvangen omfatter en bebyggelse på 10 dobbelthuse, beliggende i den sydøstlige del af Ringe by. Envangen ligger på et skrånende jorrdstykke på nordsiden af Assensvej med udsigt over Midtfyns Golfklubs baner. Mellem bebyggelsen ligger en naturlig slynget å som forbinder Sallinge å og og Ringe sø med hinanden. Paralelt med vandløbet er en stiforbindelse som forbinder husne med det naturskønne område. Bygningerne er insdasset på grunden med respekt for de eksisterende terrænkuernver. Husene består af 10 huse med i alt 20 tæt/lave boliger. Husene er udformet som kvadratiske kuber med falde tage.

Byggeriets data: